หน้าแรก > ปริญญาตรี > เอกสารการสอน > สาขาวิชาวิทยาการจัดการ > 30201 > ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
รหัสชุดวิชา:
30201
ชื่อ:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
หน่วยที่:
14
สาขาวิชา:
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ผู้แต่ง:
อาจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913

สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved