หน้าแรก > ปริญญาตรี > เอกสารการสอน > สาขาวิชาวิทยาการจัดการ > 33302 > หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
รหัสชุดวิชา:
33302
ชื่อ:
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
หน่วยที่:
2
สาขาวิชา:
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ผู้แต่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved