หน้าแรก > บัณฑิตศึกษา > ประมวลสาระ > สาขาวิชานิเทศศาสตร์ > 16715 > การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร
16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร
รหัสชุดวิชา:
16715
ชื่อ:
การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร
หน่วยที่:
3
สาขาวิชา:
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง:
รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved