หน้าแรก > บัณฑิตศึกษา > ประมวลสาระ > สาขาวิชานิเทศศาสตร์ > 17707 > การวิจัยการสื่อสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น
17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น
รหัสชุดวิชา:
17707
ชื่อ:
การวิจัยการสื่อสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น
หน่วยที่:
7
สาขาวิชา:
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง:
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913

สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved