หน้าแรก > บัณฑิตศึกษา > ประมวลสาระ > สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ > 91723 > การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร
91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร
รหัสชุดวิชา:
91723
ชื่อ:
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร
หน่วยที่:
1
สาขาวิชา:
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ผู้แต่ง:
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
อาจารย์ ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved