หน้าแรก > ปริญญาตรี > เอกสารการสอน > สาขาวิชารัฐศาสตร์ > 80212 > หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
รหัสชุดวิชา:
80212
ชื่อ:
หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
หน่วยที่:
8
สาขาวิชา:
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้แต่ง:
รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved