หน้าแรก > บัณฑิตศึกษา > แนวการศึกษา > สาขาวิชาศิลปศาสตร์ > 13722 > การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
รหัสชุดวิชา:
13722
ชื่อ:
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
หน่วยที่:
12
สาขาวิชา:
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ผู้แต่ง:
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved