หน้าแรก > ปริญญาตรี > แบบฝึกปฏิบัติ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ > 52407 > แบบฝึกปฏิบัติ การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 3/66
52407 แบบฝึกปฏิบัติ การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 3/66
รหัสชุดวิชา:
52407
ชื่อ:
แบบฝึกปฏิบัติ การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 3/66
หน่วยที่:
0
ปีการศึกษา:
2566
ภาคเรียน:
3
สาขาวิชา:
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้แต่ง:
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913

สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved