หน้าแรก > Web board > E-Book รายวิชาที่เคยลงทะเบียนแล้วเทอมก่อน กับรายวิชาที่ลงทะเบียนเทอมใหม่
E-Book รายวิชาที่เคยลงทะเบียนแล้วเทอมก่อน กับรายวิชาที่ลงทะเบียนเทอมใหม่
E-Book รายวิชาที่เคยลงทะเบียนแล้วเทอมก่อน กับรายวิชาที่ลงทะเบียนเทอมใหม่
โพสโดย สิรินยา เทพไกรลาศ เวลา 26 สิงหาคม 2559 13:22
โดยปกติ หนังสือชุดวิชาที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว เมื่อdownloadหนังสือไว้ในตู้หนังสือแล้วจะสามารถเปิดอ่านได้ตลอดค่ะ ถ้าไม่สามารถเปิดอ่านได้กรุณาแจ้งมาได้ค่ะ
comment no.1 โพสโดย Admin admin เวลา 2559-08-30 14:41:38
1 
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved