หน้าแรก > Web board > ebook บางชุดวิชามีไม่ครบ 15หน่วย
ebook บางชุดวิชามีไม่ครบ 15หน่วย
ebook บางชุดวิชามีไม่ครบ 15หน่วย
โพสโดย Admin admin เวลา 07 เมษายน 2560 13:36
เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการในการนำต้นฉบับมาให้บริการในรูปแบบ ebook ดังนั้นนักศึกษาจึงพบว่าอาจมีบางชุดวิชาที่มีหน่วยการสอนไม่ครบทั้ง 15 หน่วย แต่นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างครบถ้วน
comment no.1 โพสโดย Admin admin เวลา 2560-04-07 13:39:49
1 
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved