หน้าแรก > Web board > e-book ไม่ขึ้นชุดวิชาที่ลงทะเบียน
e-book ไม่ขึ้นชุดวิชาที่ลงทะเบียน
e-book ไม่ขึ้นชุดวิชาที่ลงทะเบียน
โพสโดย ฌัชนันท์ จันแก้ว เวลา 11 สิงหาคม 2560 17:31
กรุณาตรวจสอบรายชื่อชุดวิชาที่เป็น ebook ที่หน้า web ภายใต้หัวข้อข่าวสารและกิจกรรมนะคะ บางชุดวิชาก็ยังไม่ได้จัดทำเป็น ebook แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าชุดวิชาดังกล่าวได้จัดทำเป็น ebookแล้ว สามารถแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ได้ค่ะ
comment no.1 โพสโดย Admin admin เวลา 2560-08-22 10:34:39
1 
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved